شنبه, 26 آبان 1397
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : برگزاری رزمایش شهری كارگروه پشتیبانی وخدمات شهری شهرداری سنندج
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ 
ساعت : ۱۷:۱۴:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0