پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : عملیات لكه گیری محلات چهارباغ سنندج به روایت تصویر
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۶:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0