• ساعت : ۸:۵۷:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
    /  7
خلاق موسیقی
برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع سنندج شهر
نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و فعالان این حوزه با محوریت؛ معرفی شهر خلاق، چگونگی پیوستن به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، اهداف و چشم اندازها، فرصت ها و چالش ها، شهر خلاق و اقتصاد خلاق، نقش خلاقیت موسیقی در توسعه و پرسش و پاسخ با توجه به نقش کلیدی نظام ارتباطی و رسانه ای در آگاه سازی جامعه، افکار عمومی و گروههای ذینفع برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: نشست هم اندیشی با موضوع  شهر خلاق  موسیقی در سالن  همایش سازمان فنی و حرفه ای برگزار شد.


مهندس محمد فرهادی عضو کمیته برنامه ریزی دبیرخانه شهر خلاق موسیقی  در این نشست عنوان کرد: شهر سنندج در هشتم آبان سال 98 به عضویت شبکه شهرهای خلاق یونسکو در جهان پیوست.

وی اظهار داشت: کمیته برنامه ریزی زیرمجموعه کمیته علمی شهر خلاق بوده و از عمده ترین برنامه های این بود که بتوانیم این تفکر را به جامعه منتقل کنیم.

وی با توجه به اینکه تیم برنامه ریزی در حال فراهم آوردن زمینه توسعه شهر با بهره گیری از فرهنگ و خلاقیت است؛ تصریح کرد: از مهم ترین اهداف این نشست آن است که ضمن گفتگو و هم اندیشی این گفتگو و دغدغه را به مردم انتقال دهیم که مجرایی برای ایجاد خلاقیت است.


دکتر اسعد اردلان رابط ملی یونسکو در ادامه اظهار داشت: ما بیشتر به  اقتصاد کشاورزی گرایش داریم  از این رو برای ورود به دنیای صنعتی با این رویه نمی توانیم پیش برویم چرا که مشخصه ورود به دنیای صنعتی تقسیم کار و وقت شناسی است.

وی افزود: موسیقی در جامعه ما حرف تازه ای نیست و از همان کودکی موسیقی ریشه در فکر و جان مردم این دیارداشته و دارد.

وی در زمینه توسعه و توسعه گرایی بیان کرد: توسعه گرایی در حوزه شهرخلاق پروسه ای بس طولانی است که پتانسیل و ظرفیت بالایی را جهت به بار نشستن می طلبد.

اردلان عنوان کرد: توسعه فرآیندی است که با صبر و حوصله به دست می آید و البته با مشارکت مردم به دست خواهد آمد و امیدواریم که برگزاری این نشست با اصحاب رسانه بتواند زمینه مشارکت شهروندان را فراهم آورده و به یکی از دغدغه های شهروندان تبدیل شود.
دکتراحسان مردوخ روحانی عضو کمیته برنامه ریزی  دبیرخانه شهر خلاق  نیز در ادامه این نشست در خصوص اینکه شهر خلاق چیست، برنامه ریزی شهر خلاق چگونه صورت گرفته، چگونه بحث شهر خلاق مطرح شد و سنندج چه برنامه هایی در این زمینه  دارد؛ گفت: پس از آنکه دنیای کنونی به سمت صنعتی شدن حرکت کرد بحث توسعه به میان آمد و رویکردی به نام پسا توسعه ایجاد شد.

وی بیان کرد: در همین راستا توطئه کشورهای غربی علیه کشورهای غیرغربی شکل گرفت که البته یکی از نقدهای اساس و جدی بر مبحث توسعه آن است که بر رویکرد جهان سومی کمتر می پردازد.

وی همچنین به 5 اصل مهم برنامه سازمان ملل برای توسعه کشورها، اهداف، چگونه شهرهای خلاق یونسکو کار می کنند، جلسات سالانه و اهداف آن، گزارش دیده بانی عضویت و اهداف، اهداف شبکه شهرهای خلاق براساس بیانیه ماموریت، حوزه های عمل، ثبت سنندج به عنوان شهر خلاق و سنندج برای عضویت در شبکه برای چهار سال آینده اجرای چه اقداماتی را عهده دار نموده است؛ اشاره نمود.در ادامه نخستین نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه دکتر فرازد حاجی میرزایی مسول دبیرخانه شهر خلاق  گفت: گفتگو به عنوان ضرورتی که هم در این برهه تاریخی و هم در کشور ما و هم در منطقه ما روز به روز مهم تر و حائز اهمیت تر می شود و این شاخص ها  در شبکه  شهرهای خلاق ، نمایان تر است.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا طبقه خلاق را پای میز گفتگو بیاوریم که اگر نتوانیم این مهم را انجام دهیم شکست پروژه توسعه را خواهیم دید.

وی درادامه به بررسی تفاوت دیالوگ و مونولوگ پرداخت و افزود: در فرهنگ ما در طول تاریخ مونولوگ یا تک گویی بوده و کمتر دیالوگ گویی به کار برده شده است و اما دیالوگ مبادله حقیقت و رابطه من و تو است.

حاجی میرزایی تصریح کرد: با توجه به اهمیت گفتگو و تبادل تفکر و حقیقت میان چند نفر است اما شنیدن نیز بسیار مهم بوده و مسئله بعدی استدلال است.

وی خاطرنشان کرد: در گفتگو پیش نیازهایی داریم که شامل اشتیاق به دانایی جهت برابری دو طرف دیالوگ، شنیدن و همدلی کردن است.
در ادامه دکتر کاوه خانزادی عضو کمیته برنامه نیز به موضوع در تعریف رشد و توسعه در مبحث اقتصاد خلاق گریزی زد و عنوان کرد: رشد مفهومی کمی است و توسعه مفهومی کیفی دارد و اشتراک جامعه، اقتصاد و محیط زیست به توسعه پایدار می انجامد.

وی تاکید کرد: سند توسعه 17 هدف داشته که چندمورد از این موارد ما را به سمت خلاقیت و رشد اقتصادی سوق می دهد.

وی در خصوص مفهوم اقتصاد خلاق عنوان کرد: اقتصاد خلاق یک مفهوم در حال تکامل مبتنی بر دارایی های خلاق است که می تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی باشد.

خانزادی گفت: یکی از مصادیق اقتصاد خلاق باید در حوزه شهر خلاق مطرح شود و باید بستر مناسبی فراهم شود تا طبقه خلاق ایجاد نماییم و مشارکت در آنان ایجاد کنیم و در گام های بعدی از پتانسیل آنان و دیگر افراد جامعه کمک بگیرند تا مشکلات شهر و مردم حل شود.
وی تصریح کرد: عوامل موثر در فعال کردن اقتصاد خلاق شامل نقاط قوت محلی، قدرت مکان، نقش دولت ها، کارآفرینان الهام بخش و توانمندسازی فناوری بوده است.

دکتر مسعود طالبانی از نیز در نهایت در خصوص اینکه موسیقی در توسعه چه تاثیری دارد و چگونه باعث ایجاد توسعه می شود؛ اظهار داشت: موسیقی کوردی یک سرمایه ملی بوده و دارای پتانسیل و قابلیت های خاصی است که شاید کمتر به آن توجه شده باشد.

وی ادامه داد: برفرار ارتباط (دیالوگ) و ایجاد گفتگو که منجر به تبادل فرهنگی و در نتیجه توسعه می شود و موسیقی کوردی از غنی ترین موسیقی ملل است و این موسیقی نشاط ایجاد می کند که این در ایجاد مشارکت اجتماعی مهم بوده این موسیقی فاخر درونگرا و قادر به برقراری ارتباط با جهان است.

وی اضافه کرد: موسیقی کوردی دارای شیوایی (انتقال نشاط، معنویت و بیان دردهای مشترک) است، و یکی دیگر از قابلیت ها، بار معنایی موسیقی کوردی است و توانایی موسیقی کوردی انسان را به حالت عرفانی می برد.

طالبانی یادآور شد: مزیت دیگر این موسیقی حرکت، هیجان و نشاط است و این موجب درمان افسردگی در جامعه می شود چرا که جامعه افسرده طبیعتا توسعه نمی یابد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0