• ساعت : ۱۰:۳۰:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 83
  • کد خبر : ۸۷۱۸
مدیر برنامه و بودجه شهرداری سنندج خبر داد:
كتاب آمارنامه سال 99 شهر سنندج منتشر شد
مدیر برنامه و بودجه شهرداری سنندج از چاپ و انتشار کتاب آمارنامه سال 99 شهر سنندج خبر داد و اعلام کرد: محتوای این کتاب در 16 فصل شامل آمار و اطلاعات در خصوص سرزمین، آب و هوا، جمعیت، مدیریت شهری، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسکن و ساختمان، بازرگانی و هتلداری، حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات، بهزیستی و تامین اجتماعی، امور قضایی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ و کتابخانه است.

مدیر برنامه و بودجه شهرداری سنندج از چاپ و انتشار کتاب آمارنامه سال 99 شهر سنندج خبر داد و اعلام کرد: محتوای این کتاب در 16 فصل شامل آمار و اطلاعات در خصوص سرزمین، آب و هوا، جمعیت، مدیریت شهری، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسکن و ساختمان، بازرگانی و هتلداری، حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات، بهزیستی و تامین اجتماعی، امور قضایی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ و کتابخانه است.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: سومین آمارنامه شهر سنندج توسط مدیریت برنامه و بودجه شهرداری و با هماهنگی و نظارت معاونت توسعه مدیریت و منابع تهیه، تدوین و منتشر شد.

مدیر برنامه و بودجه شهرداری سنندج بیان کرد: با توجه به سرعت تغییر و تحولات در حوزه مدیریت شهری، آمارنامه منبعی مهم و قابل استناد برای حرکت صحیح در مسیر مدیریت شهری خواهد بود.

کتایون خراسانزاد با اشاره به ضرورت دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات برای برنامه ریزی، تحقیقات و ارائه تصویری شفاف از عملکردها؛ تهیه و تدوین و انتشار آمارنامه شهر سنندج را بسیار حائز اهمیت دانست.

وی از چاپ و انتشار کتاب آمارنامه سال 99 شهر سنندج خبر داد و اعلام کرد: محتوای این کتاب شامل آمار و اطلاعات در خصوص سرزمین، آب و هوا، جمعیت، مدیریت شهری، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسکن و ساختمان، بازرگانی و هتلداری، حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات، بهزیستی و تامین اجتماعی، امور قضایی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ و کتابخانه است.

خراسانزاد گفت: جمع آوری اطلاعات این کتاب از اوایل آذر سال 99 شروع و فرم های خام فروردین 1400 برای 48 دستگاه، ارگان، سازمان و نهاد استانی و شهرستانی جهت تکمیل ارسال شد.

وی دستیابی به شناختی صحیح از وضعیت کلی و موجود شهر سنندج، دسترسی به ابزاری برای ارزیابی عملکرد گذشته و حال، تدوین راهنمای آماری محققان، دانشجویان و دانش آموزان در امر پژوهش و تدوین چارچوبی که به اتکای آن بتوان برنامه ریزی متناسبی در حوزه های مرتبط مدیریت شهری به عمل آورد را از مهم ترین اهداف انتشار کتاب آمار نامه برشمرد.

وی چارچوب کلی و الگوی تدوین آمارنامه شهر سنندج را؛ سالنامه های آماری مرکز آمار ایران عنوان کرد و افزود: این مرکز آمارنامه را به تفکیک استانها منتشر نموده اما آمارنامه شهر، صرفا آمار و اطلاعات مربوط به شهر را پوشش می دهد بنابراین در برنامه ریزی شهری قابل ارجاع خواهد بود.

مدیر برنامه و بودجه شهرداری سنندج اعلام کرد: شهروندانی که تمایل دارند از اطلاعات و محتوای این کتاب استفاده کنند؛ می توانند به سایت شهرداری سنندج به آدرس http://www.e-sanandaj.ir سامانه شفافیت مراجعه کنند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0