تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1402 شهرداری سنندج


 

 

با عنایت به تصویب لایحه پیشنهادی درآمدی سال 1402 شـهرداری سنندج در جلسه عادی شماره 110 مورخ 1/11/1401 شورای محترم اسلامی منضم به نظریه کمیته انطباق فرمانـداری با کـد رهگیری 4000104987701، در راسـتای تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر انتشار عمومی لایحه عنـاوین و نحوه محاسـبه عوارض تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعـد، تعرفه درآمدی سال 1402 برای اطلاع‌رسانی به شهروندان گرامی قابل مشاهده و بارگذاری می‌باشد. 

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب