لیست اخبار صفحه :1
آگهی مناقصه
سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری سنندج

آگهی مناقصه

عملکرد شهرداری سنندج در استانداردسازی تجهیزات شهر بازی ها قابل تقدیر است
عملکرد شهرداری سنندج در استانداردسازی تجهیزات شهر بازی ها قابل تقدیر است

عملکرد شهرداری سنندج در استانداردسازی تجهیزات شهر بازی ها قابل تقدیر است

مدیرکل استاندارد کردستان با بیان اینکه شهردار سنندج بیشترین همکاری را در حوزه ایمن سازی وسایل و تجهیزات در شهر بازی ها در مرکز استان داشته است، افزود: مرحله دوم بازرسی از تجهیزات بازی در شهر سنندج در دست انجام است. یزدانی از تلاش و همکاری شهرداری در خصوص ایمن سازی وسایل شهربازی و سازمان سیما و منظر شهرداری سنندج در حوزه فرهنگ سازی در حوزه اهمیت توجه به استاندارد تقدیر کرد.

    ×

    عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

    تنظیمات قالب