اهداف سازمان آتش نشانی


 • نجات جان انسان ها ، مهار و اطفاء حریق حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن.
 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی.
 • آموزش های لازم در امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح متلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده.
 • ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز و بهره برداری از آنها.
 • نظارت بر عملیات مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی.
 • انجام ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی.
 • نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون ( زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمبارانهای شیمیائی اتمی و ...)
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط و ارتباط با مراکز اطلاعاتی
 • ارتباط و همکاری و هماهنگی و مشورت با مراکز علمی و نظامی ، پزشکی و سایر سازمانها و اشخاص ذیربط .
 • شناسائی و تملک اراضی پس ار تحصیل مجوز قانوی جهت تأمین نیازهای مرتبط با اهداف و و ظایف سازمان حسب مقررات مربوطه .
 • احداث ابنیه و تأسیسات مورد نیاز
 • تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشین ها و قطعات و ادوات و تجهیزات مختلف مربوط به امور ایمنی و نجات و آتش نشانی در سطح جامعه .
 • اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات موضوعه .
 • تدویین آیین نامه های مربوط به انتظام امور ایستگاهها .
 • اشاعه و بکارگیری رشته های مختلف ورزشی بین بین پرسنل سازمان خصوصاً کادر عملیات بمنظور تقویت و آمادگی جسمانی و بالا بودن روحیه افراد که لازمه این حرفه می باشد و تمام پرسنل باید عملیاتی باشند و بخشهای ستادی در حال گردش عملیاتی باشند و تامین فضاها و تأسیسات لازم برای این منظور .
×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب