×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

En

شنبه 30 تیر 1403

تعرفه درآمدی سال 1403

تعرفه درآمدی سال 1403

 

 

با عنایت به تصویب لایحه پیشنهادی درآمدی سال 1403 (تعرفه عوارض و بهای خدمات) شـهرداری سنندج مطابق با بند 1 صورتجلسه شماره 206 تاریخ 1402/11/24 شورای محترم اسلامی شهر، در راسـتای تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر انتشار عمومی لایحه عنـاوین و نحوه محاسـبه عوارض تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعـد، تعرفه درآمدی سال 1403 برای اطلاع‌رسانی به شهروندان گرامی قابل مشاهده و بارگذاری می‌باشد.