×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

En

سه شنبه 11 مهر 1402

موزه تاریخ طبیعی کردستان

موزه تاریخ طبیعی کردستان

خانه معمار باشی

خانه معمار باشی

محله چارباغ

محله چارباغ

کلیسای سنندج

کلیسای سنندج

عمارت وکیل

عمارت وکیل

عمارت و باغ آیت الله مردوخ

عمارت و باغ آیت الله مردوخ

عمارت سرهنگ آزموده اردلان

عمارت سرهنگ آزموده اردلان

عمارت حبیبی

عمارت حبیبی

عمارت امجدالاشراف

عمارت امجدالاشراف

خانه احمدزاده

خانه احمدزاده

حمام صلاحی-گرمابه ممتاز

حمام صلاحی-گرمابه ممتاز

پل تاریخی قشلاق

پل تاریخی قشلاق

 عمارت مشیر دیوان

عمارت مشیر دیوان

عمارت خسرو‌آباد

عمارت خسرو‌آباد

عمارت سالار سعید(موزه باستان شناسی)

عمارت سالار سعید(موزه باستان شناسی)

حمام خان سنندج

حمام خان سنندج

خانه کورد(عمارت آصف وزیری)

خانه کورد(عمارت آصف وزیری)