×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

En

جمعه 25 خرداد 1403

پارک روجیار

پارک روجیار

پارک جنگلی

پارک جنگلی

روستای صلوات آباد

روستای صلوات آباد

روستای تنگی سر

روستای تنگی سر

رود سیروان

رود سیروان

روستای نوره

روستای نوره

روستای خانقاه گلین

روستای خانقاه گلین

روستای سپی بن

روستای سپی بن

روستای حلوان

روستای حلوان

روستای دول ونی

روستای دول ونی

دریاچه سد قشلاق (دریاچه سد وحدت)

دریاچه سد قشلاق (دریاچه سد وحدت)

روستای بهارستان

روستای بهارستان

پارک ملت سنندج (پارک دیدگاه)

پارک ملت سنندج (پارک دیدگاه)

پارک جنگلی کشاورز

پارک جنگلی کشاورز

باغ سپیدار

باغ سپیدار

پارک جنگلی آبیدر

پارک جنگلی آبیدر