×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

En

شنبه 30 تیر 1403

موزه تاریخ طبیعی کردستان

موزه تاریخ طبیعی کردستان

خانه معمار باشی

خانه معمار باشی

محله چارباغ

محله چارباغ

کلیسای سنندج

کلیسای سنندج

عمارت وکیل

عمارت وکیل

عمارت و باغ آیت الله مردوخ

عمارت و باغ آیت الله مردوخ

عمارت سرهنگ آزموده اردلان

عمارت سرهنگ آزموده اردلان

عمارت حبیبی

عمارت حبیبی

عمارت امجدالاشراف

عمارت امجدالاشراف

خانه احمدزاده

خانه احمدزاده

حمام صلاحی-گرمابه ممتاز

حمام صلاحی-گرمابه ممتاز

پل تاریخی قشلاق

پل تاریخی قشلاق

هاجر خاتون

هاجر خاتون

مسجد ملا احمد قیامتی

مسجد ملا احمد قیامتی

مسجد آویهنگ

مسجد آویهنگ

مسجد قبا

مسجد قبا

مسجد خضر زنده

مسجد خضر زنده

امامزاده پیر محمد

امامزاده پیر محمد

امام زاده پیر عمر

امام زاده پیر عمر

مسجد جامع(دارالاحسان)

مسجد جامع(دارالاحسان)

 عمارت مشیر دیوان

عمارت مشیر دیوان

عمارت خسرو‌آباد

عمارت خسرو‌آباد

عمارت سالار سعید(موزه باستان شناسی)

عمارت سالار سعید(موزه باستان شناسی)

حمام خان سنندج

حمام خان سنندج

خانه کورد(عمارت آصف وزیری)

خانه کورد(عمارت آصف وزیری)