سازمان حمل و نقل بار و مسافر


اهداف واحد اتوبوسرانی

 1. مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه خطوط اتوبوسرانی در داخل شهر و حومه و در نظر گرفتن طول و مسیر خطوط بر حسب نیازمندیها و بازدهی کار و همچنین تشخیص و اعلام اولویتهای خطوط شبکه با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر مناطق کارگری ، کارمندی ، دانشجویی ، مدارس و غیره .....

 2. اداره و بهره برداری و نگهداری صحیح از اتوبوسها و خودروهای سازمان و سایر تاسیسات مربوطه از قبیل توقفگاه ، ترمینال و غیره ....

 3.  سازمان بایستی به موازات توسعه شهر و افزایش جمعیت و احتیاجات مردم ضمن برنامه ریزی یکساله و پنجساله پیش بینی های لازم را به منظور تامین نیازمندی های آتی شهر از لحاظ تعداد اتوبوس و مبنی استفاده از کلیه امکانات بنماید.

 4. تهیه و تاوزیع و فروش بلیط با روش دقیق و کنترل شده.

 5. انجام کلیه امور مربوطه به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد این اساسنامه

 6. هرگونه خرید یا فروش اتوبوس و سایر وسائط نقلیه سازمان همچنین خرید یا فروش کلی لوازم و قطعات یدکی اصلی اعم از داخل و با خارج از کشور منوط به پیشنهاد مستدل و مستند هیئت مدیره  و اظهار نظر شورای سازمان و تائید و تصویب وزارت کشور می باشد.

موضوع و اهداف واحد پارکها و فضای سبز

ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارکها ،‌فضای سبز ، میادین ، وسائل تفریحی انجام هرگئنه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی

موضوع و اهداف واحد تاکسیرانی

 1. تصدی و اجرای کلیه طرحهای مطالعاتی و اجرائی و عمرانی مربوط به تاکسیرانی و رفاه شهروندان در ارتباط با تاکسیرانی

 2. تصمیم گیری و تعیین تکلیف نسبت به کلیه اموری که به هرنحو به تاکسیرانی ارتباط پیدا می کند با رعایت قئانین و مقررات موضوعه و هماهنگ با سایر خدمات

 3. تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های داخلی مورد نیاز

 4. اجرا و اعمال مقررات تصویب شده نسبت به تاکسیرانان و تاکسی داران

 5. نظارت بر امور رفاهی و درمانی ، تامینی ، فرهنگی ، بازرگانی ، خیریه و ورزشی کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسیرانی اعم از تاکسیدار و تاکسیران

 6. برنامه ریزی در امور اجرائی ، کنترل ، بازرسی امور انضباطی و تشویقی و خدماتی

موضوع واحد پایانه های مسافربری

 1. جمع اوری و آمار ، طراحی و برنامه ریزی و توسعه پایانه ها ( ترمینالها )

 2.  جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی دانشگاهی داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط

 3. ایجاد اتباط با پایانه های ( ترمینالهای ) داخل و خارج کشور به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربیات آنها در راستای تأمین و تکمیل خدمات و حفظ بهداشت محیط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط

 4.  تکمیل و احداث غره های خدماتی و بهداشتی مجهز جهت تأمین نیازهای مراجعین و مسافرین و شرکتهای مسافربری وواگذاری آنها به بهره برداران با رعایت مقررات مربوطه

اهداف واحد پایانه های مسافربری

اهداف اصلی سازمان عبارتست از حفظ و نگهداری و اداره امور پایانه های ( ترمینالها ) موجود و تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و  روشهای پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها و غرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چهارچوب قانون احداث پایانه های ( ترمینالهای ) مسافربری و .... مصوب اسفندماه 72 و آئین نامه های اجرایی مربوطه ( موضوع اجرای این قانون )

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب