×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

En

شنبه 30 تیر 1403

شهردارهای پیشین

شهردارهای پیشین

حشمت‌الله صیدی

جناب آقای حشمت‌الله صیدی با انتخاب شورای اسلامی شهر در مورخه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ لغایت ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در سمت شهرداری سنندج مشغول به خدمت بود.

منوچهر فخری

جناب آقای منوچهر فخری با انتخاب شورای اسلامی شهر در مورخه 9 اسفند 1394 لغایت 1 شهریور 1396 در سمت شهرداری سنندج مشغول به خدمت بود.

 

کامیاب شادمان
شهردار چهل و چهارم
جناب آقای کامیاب شادمان با انتخاب شورای اسلامی شهر در مورخه 12 شهریور 1392 لغایت 24 آذر ماه 1394 در سمت شهرداری سنندج مشغول به خدمت بود.
 

مهدی حسام شریعتی
شهردار چهل و سوم
جناب آقای مهدی حسام شریعتی با انتخاب شورای اسلامی شهر در مورخه آذر ماه 1389 تا 12 شهریور 1392 در سمت شهرداری سنندج مشغول به خدمت بود.
 
پیمان سنندجی
شهردار چهل و یکم
جناب آقای مهندس پیمان سنندجی از تاریخ 5/4/1381 بصورت انتخابی شورای شهر دوره اول ودوم
 
 
فردین شاکری
چهلمین شهردار سنندج
 
جناب آقای مهندس فردین شاکری از تاریخ 19/2/1378 تا تاریخ 4/ /1380 بصورت انتخابی شورای شهر دوره اول
 
اسماعیل مشیر پناهی
سی ونهمین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای اسماعیل مشیر پناهی(سرپرست) از تاریخ 20/11/1376 تا تاریخ 8/3/1378 بصورت انتصابی
 
ارسلان نوسودی
سی وهشتمین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای مهندس ارسلان نوسودی از تاریخ 14/1/1374 تا تاریخ 20/11/1376 بصورت انتصابی
 
سید احسن علوی
سی وهفتمین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای سید احسن علوی از تاریخ 9/11/1372 تا تاریخ 14/1/1374 بصورت انتصابی
 
عبدالکریم احمد نژاد
سی وششمین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای عبدالکریم احمد نژاد (سرپرست) از تاریخ 10/10/1372 تا تاریخ 9/11/1372 بصورت انتصابی
 
حاج صادق خلیلی
سی وپنجمین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای مهندس حاج صادق خلیلی از تاریخ 1/4/1370 تا تاریخ 1372 بصورت انتصابی
 
موسی مرادیانی
سی وچهارمین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای مهندس موسی مرادیانی از تاریخ 12/11/1367 تا تاریخ 11/3/1370 بصورت انتصابی
 
سیدمجتبی هاشمی
سی و سومین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای مهندس سیدمجتبی هاشمی از تاریخ 15/11/1366 تا تاریخ 1/11/1367 بصورت انتصابی
 
مرتضی زرین گل
سی و دومین شهردار سنندج از بدو تاسیس شهرداری
جناب آقای مهندس مرتضی زرین گل از تاریخ 4/2/1363 تا تاریخ 18/10/1366 بصورت انتصابی
 
سایر شهرداران از بدو تاسیس
بدلیل اینکه از این عزیزان اطلاعات زیادی در دسترس نبود فقط به ذکر نام و سال تصدی آنها اکتفا می کنیم در ضمن از خود و یا خانواده نامبرده گان که مایل به درج مشخصات کاملتری از این عزیزان می باشند می توانند با ما تماس بگیرند. با تشکر
----------اسامی به ترتیب نا اولین شهردار شهر سنندج----------
 • جناب آقای سید نعیم صادقی از تاریخ 3/2/1358 تا تاریخ 10/7/1358 بصورت انتخابی.
 • جناب آقای محمد توفیق زرینه کفش از تاریخ 1/9/1357 تا تاریخ 30/1/1358 بصورت انتصابی جناب آقای محمد اصولیان از تاریخ 1/8/1354 تا تاریخ 30/8/1357 بصورت انتصابی .
 • جناب آقای کریم نجات پور از تاریخ 8/10/1352 تا تاریخ 30/7/1354 بصورت انتصابی .
 • جناب آقای حمزه کیانی از تاریخ 9/9/1351 تا تاریخ 30/9/1352 بصورت انتصابی .
 • جناب آقای محمد نوری از تاریخ 15/3/1350 تا تاریخ --/9/1351 بصورت انتصابی .جناب آقای دکتر مهندس احسان الله مؤید از تاریخ 21/8/1349 تا تاریخ 12/3/1350 بصورت انتصابی .
 • جناب آقای دکتر ابوالفضل پور حکمت از تاریخ 1/12/1347 تاتاریخ 20/8/1349 بصورت انتصابی
 • جناب آقای عبدالعلی میرزایی از تاریخ 6/5/1347 تاتاریخ 30/11/1347 بصورت انتصابی
 • جناب آقای ضیاالدین محسنی پور از تاریخ 2/10/1346 تاتاریخ 5/5/1347 بصورت انتصابی
 • مرحوم سید نصرالله رضوانی از تاریخ 1/2/1345 تاتاریخ 1/10/1346 بصورت انتصابی
 • جناب آقای ناصر دبیرشاه ویسی از تاریخ 11/5/1344تا تاریخ 9/12/1344
 • مرحوم عطاءالله حبیبی از تاریخ 31/2/1342تا تاریخ 11/1/1344 بصورت انتخابی برای بار دوم
 • جناب آقای امین الله خان مشیر وزیری از تاریخ 1/7/1340 تا تاریخ  18/12/1341 بصورت انتخابی. 
 • مرحوم علی اشرف وزیری (اشرف الملک) از تاریخ 5/1/13340 تا تاریخ  16/6/13340 بصورت انتخابی.
 • جناب آقای ناصر قانع از تاریخ 1/3/1339 تا تاریخ  30/11/1339 بصورت انتخابی
 • جناب آقای جهانگیر سعد آبادی از تاریخ 1/2/1338 تا تاریخ 15/12/1338 بصورت انتخابی .
 • جناب آقای خلیل هاشمی از تاریخ 1/1/1336 تا تاریخ 29/12/1327 بصورت انتخابی.
 • شادروان حاج خلیل جواهری از تاریخ 9/9/1334 تا تاریخ 29/12/1335 بصورت انتخابی
 • شادروان عطاءالله خان حبیبی از سال 1333 تا 29/8/1335
 • مرحوم علی اشرف خان وزیری(اشرف الملک)از سال 1325 تا سال 1333 بصورت انتخابی برای دو دوره چهارساله بعنوان شهردار سنندج انتخاب شدند
 • مرحوم نصرت الله خان صادق وزیری(اعزاز) از سال 1324تا سال 1325 بصورت انتخابی برای بار سوم
 • شادروان احمد وثیق از سال 1322 تا سال 1324به طور انتخابی
 • شادروان نبی خان اردلان از سال 1320 تا سال 1322 بصورت انتخابی
 • شادروان صوراسرافیل از سال 1318 تا سال 1320 بصورت انتصابی
 • شادروان نصرت الله خان صادق وزیری(اعزاز) برای بار دوم از سال 1315تا سال1318بصورت انتخابی
 • شادروان طهماسبی از سال 1312 تا سال 1315بصورت انتخابی
 • شادروان جلال الدین جهانبانی  از سال 1310تا 1312 بصورت انتخابی
 • شادروان نصرت الله خان صادق وزیری(اعزازالملک)از سال 1308 تا سال 1310 بصورت انتخابی
 • شادروان محمد باقرخان حبیبی(سالار مفخم)از سال 1302تا سال 1308بصورت انتخابی