×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

En

شنبه 30 تیر 1403

شهردار سنندج

شهردار سنندج

شهردار سنندج: 

سید انور رشیدی  


مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

 

سوابق اجرایی:

عضو شورای اسلامی شهر سنندج در دوره های سوم ، چهار م ، پنجم و ششم

( چهار دوره متوالی )

رئیس شورای اسلامی استان کردستان 

رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج 

رئیس کمیسیون فرهنگی –اجتماعی کلانشهرهاو مراکز استانها 

معاون مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان