سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی


  • ارایه طرح و برنامه در رابطه با ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی ، علمی ، هنری جدید متناسب با نیازهای جامعه شهری نظیر کتابخانه های عمومی ، فرهنگسراها ، خانه های فرهنگ ، ورزشگاهها ، تالارها و اردوگاههای جمع آوری و حمایتی آسیب دیدگان اجتماعی

  • اجرای برنامه فرهنگی و هنری ویژه مناسبتها ، مراسمات ، جشنواره ها و همایشهای فرهنگی

  • تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی در جهت غنی سازی اوقات فراغت شهروندان

  • شناسایی ، همفکری و همکاری با انجمن ها ، مؤسسات عمومی و خیریه ، تشکیلات غیر دولتی و سایر مؤسسات مشابه در جهت نهادینه کردن فعالیتهای آنها به منظور کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی

  • برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از توانمندی و امکانات و نیروهای انسانی مجموعه و اماکن ورزشی و تفریحی

  • تهیه و اجرای برنامه های متنوع در جهت ترویج ورزشهای همگانی

  • همکاری و حمایت از سازمانهای غیر دولتی ( NGO ) و جلب مشارکت آنها در زمینه اهداف و وظایف شهرداری

  • ارائه خدمات مشاوره به اقشار مختلف جامعه با تشکیل هسته های مشاوره در مراکز وابسته

  • اجرای طرحهای و برنامه های لازم در جهت جلب مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در قالب تشکل ها

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب