En

جمعه 25 خرداد 1403

معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری؛
 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل زباله، دفن و صنایع تبدیلی و پردازشی پسماند؛
 • نظارت بر حسن فعالیت و برنامه‌های اجرایی شهرداری مناطق به منظور انجام امورات خدمات شهری مناسب و بهینه و اجرای روش‌های اصلاحی برای کاهش هزینه‌ها؛
 • نظارت بر حسن فعالیت و برنامه‌های اجرایی سازمان‌های وابسته برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه آن‌ها؛
 • نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری در ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداری‌ها(مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هریک از زمینه های مذکور؛
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت کمیسیون‌های مرتبط در امور اجرایی شهر از جمله کمیسیون بند 20 ماده 55،کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری؛
 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی برای حفظ و نگهداری فضای سبز شهری شامل میادین، رفیوژها، پارک‌ها و اشجار معابر با هماهنگی شهرداری و  سازمان سیما و منظر در حد اختیارات مصوب تعویض شده؛
 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از سد معبر به هرنوع و در هر یک از معابر شهری؛
 • برنامه‌ریزی و نظارت در امر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه، برف‌روی و مراقبت در پاک بودن مسیلها و جلوگیری از جریان سیلاب‌ها به معابر در محدوده شهری؛
 • شرکت و عضویت در ارکان سازمان‌های خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قانونی شهرداری‌های مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری؛
 • برنامه‌ریزی و شرکت در کمیسیون‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار شهردار، همکاری در اجرای وظایف شهردار سنندج؛
 •  نظارت برحسن انتظام امور آنهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آن‌ها؛
 •  انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری؛
 •  برنامه‌ریزی لازم در تهیه و تدوین بودجه فعالیتهای خدمات شهری (عمرانی و جاری) و نظارت بر چگونگی جذب آن‌ها؛
 •  تهیه و تدوین و ارائه لوایح مرتبط با ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های شهری و پیگیری برای تصویب آن از طریق شورای اسلامی شهر؛
 •  تدوین خط مشی و سیاست‌گذاری لازم در امور اجرایی مرتبط، رفع سد معبر شهری؛
 • تدوین خط‌مشی لازم به منظور جلب و جذب مشارکت شهروندان در انجام امور خدمات شهری؛
 • تهیه و تنظیم طرح‌ها و پیشنهادات در ارتباط با حوزه معاونت؛
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق؛