• 1401/12/24 - 09:51
  • - تعداد بازدید: 2098
  • - تعداد بازدیدکننده: 1886
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • /Z6k
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ایی

مناقصه عمومی احداث تقاطع های غیرهمسطح شهر سنندج

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ایی

***********

شهرداری سنندج در نظر دارد مناقصه عمومی احداث تقاطع‌های غیرهمسطح شهر سنندج به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www. setadiran. ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح می‌باشد.

پیمانکاران واجد شرایط

شماره فراخوان در سامانه ستاد

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

مهلت دریافت اسناد از سایت

مهلت ارائه پیشنهاد

زمان بازگشایی

پاکات الف و ب

رتبه 4  یا بالاتر رشته راه و ترابری

2001005547000048

احداث تقاطع غیر همسطح میدان محمدی

647725181873

(ششصد و چهل و هفت میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون و یکصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و هفتاد و سه ریال)

32386259094

(سی و دو میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار و نود و چهار ریال)

تا ساعت ۱۹ مورخ 5/1/1402

تا ساعت ۱۴ مورخ 19/1/1402

ساعت ۹ مورخ 20/1/1402

2001005547000049

احداث تقاطع غیرهمسطح نایسر

1282508840946

(یک هزار و دویست و هشتاد و دو میلیارد و پانصد و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار و نهصد و چهل و شش ریال)

64125442047

(شصت و چهار میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و چهل و هفت ریال)

تا ساعت ۱۹ مورخ 6/1/1402

تا ساعت ۱۴ مورخ 20/1/1402

ساعت ۹ مورخ 21/1/1402

2001005547000050

احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار کردستان به آزادگان

779897087776

(هفتصد و هفتاد و نه میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و شش ریال)

38994854389

(سی و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و هشتاد و نه ریال)

تا ساعت ۱۹ مورخ 7/1/1402

تا ساعت ۱۴ مورخ 21/1/1402

ساعت ۹ مورخ 22/1/1402

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :   جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: سنندج – خیابان امام خمینی – روبروی اداره گمرک ساختمان شماره 2 شهرداری طبقه سوم واحد پیمان و رسیدگی و تلفن: 33158700-087   و جهت ارائه مدارک پاکت الف آدرس: سنندج خیابان امام خمینی روبروی مسجد جامع واحد حراست شهرداری مرکزی می‌باشد. (شایان ذکر است کلیه پاکات   و مدارک و مستندات بایستی در سامانه  بارگذاری گردد)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری سنندج

  • گروه خبری : مناقصه و مزایده,مناقصه,مزایده
  • کد خبر : 120
کلمات کلیدی
شهناز محمدمرادی
خبرنگار

شهناز محمدمرادی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب