• 1401/09/21 - 10:33
  • - تعداد بازدید: 1835
  • - تعداد بازدیدکننده: 1801
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /Zs
مناقصه عمومی یک مرحله ایی شماره 2001005547000035

مناقصه عمومی خط کشی معابر سطح شهر سنندج

مناقصه عمومی خط کشی معابر سطح شهر سنندج

مناقصه عمومی یک مرحله ایی شماره 2001005547000035

***********

شهرداری سنندج در نظر دارد مناقصه عمومی خط کشی معابر سطح شهر سنندج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www. setadiran. ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/9/21 ساعت ۸ صبح می‌ باشد.

 

موضوع مناقصه پیمانکاران واجد شرایط مبلغ برآورد اولیه (ریال) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) مهلت دریافت اسناد از سایت مهلت ارائه پیشنهاد

زمان بازگشایی

پاکات الف و ب و ج

مناقصه عمومی خط کشی معابر سطح شهر سنندج

رتبه ۵ یا بالاتر رشته راه و ترابری

30/570/746/000 ریال   (سی میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار ریال)

1/528/537/000ریال   ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی (وجه نقد)

ساعت ۱۹روزیکشنبه مورخ 1401/9/27

ساعت 13روز پنجشنبه       مورخ 1401/10/8

ساعت ۹ صبح روز شنبه    مورخ 1401/10/10

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: سنندج – خیابان امام خمینی – روبروی اداره گمرک ساختمان شماره 2 شهرداری – سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری و تلفن: 33170708-087   و جهت ارسال مدارک پاکت الف آدرس : سنندج خیابان امام خمینی روبروی مسجد جامع واحد حراست شهرداری مرکزی می‌ باشد.

شایان ذکر است مدارک کلیه پاکات بایستی در سامانه ستاد بارگذاری گردد و صرفا اسناد پاکت‌ های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت‌ های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) مورد پذیرش نیست. "

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری سنندج

  • گروه خبری : مناقصه و مزایده,مناقصه
  • کد خبر : 27
کلمات کلیدی
شهناز محمدمرادی
خبرنگار

شهناز محمدمرادی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب