En

سه شنبه 08 خرداد 1403

تاریخچه شهرداری

تاریخچه شهرداری

 

 

مطالبی که ذیلاٌ به نظر می رسد تاریخچه مختصری است از تاسیس شهرداری سنندج که بر اثر تحقیق از مطلعین و آگاهان زمان و همچنین بهره مندی از تاریخ کرد و کردستان و بررسی اسناد ومدارک موجود در بایگانی راکد شهرداری صورت گرفته که خاطر علاقه مندان محترم را به آن معطوف می نماییم.

پس از اعلام مشروطیت و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در سطح کشور و ایجاد وزاتخانه ها در تهران و تاسیس ادارات در شهرستانها و بلاد دیگر اهالی کردستان در بیانیه ای خواستار تشکیل ادارات در شهرستانها و بلاد دیگر کردستان شدند.و بالاخره در ذیقعده سال 1327هجری قمری برابر با سال 1286هجری شمسی ادارات دادگستری(عدلیه) شهربانی(نظمیه)-دارایی(مالیه)-بهداری(صحیه)-ژاندارمری(امنیه)-کشاورزی(فلاحت)-راه و ترابری (شوارع)-و فرهنگ و هنر (معارف و صنایع مستظرفه) یکی پس از دیگری و آخرین آنها شهرداری (بلدیه) بود که درسال 1300شمسی در زمان مظفرخان سردار انتصار حکمران وقت کردستان(بلدیه ایالت کردستان)با بودجه یکصد تومان یا هزار قران تاسیس و با اولین انتخابات به نام اعضای کمیسیون بلدیه ایالت کردستان (اعضای انجمن شهر یا شورای شهر)تشکیل و در سال 1302شمسی مرحوم محمد باقرخان حبیبی (ملقب به سالار مفخم)که قبلاٌ رئیس شهربانی یا نظمیه کردستان بود به عنوان اولین رئیس بلدیه ایالت کردستان انتخاب و رسماٌ شروع به کار نمود.آن مرحوم تا سال 1308 شمسی مسئولیت اداره بلدیه استان کردستان را بر عهده داشتند.

صرف نظر از فعالیتهای بلدیه در تعیین نرخ ارزاق عمومی و امور رفت و روب و روشنایی معابر و سایر امور اجتماعی و تعداد پرسنل و میزان بودجه سالیانه و نحوه فعالیت اداری و غیره در سنوات مختلف فقط به ذکر اشخاصی مسئولیت اداره آن را بعنوان شهردار بعهده داشته اند و یا رویداد خاصی در آن سال انجام گرفته باشد بسنده نمود و اشاراتی مختصر به آن می نماییم .