En

سه شنبه 08 خرداد 1403

مدیریت حقوقی و املاک

مدیریت حقوقی و املاک

 

  • بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی واملاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح

  • اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی

  • ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعمل های صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری

  • اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

  • بررسی پرونده های تملکی انجام شده از احاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی

  • اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری یا اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری

  • اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها

  • اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری ( نظیر سرویسهای بهداشتی عمومی ، پارکها و فضای سبز ، گورستانها ، میادین و ....)

  • اقدام در بازدید ، حفاظت و نگهداری مستمر از اراضی و مستغلات شهرداری و اخطار به متخلفین و برخورد حسب مورد

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق