×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

En

شنبه 30 تیر 1403

حامیان شهر

حامیان شهر

 

طرح پویش مردمی حامیان شهر توسط شهرداری سنندج و با هدف شرکت داوطلبانه مردم در زمینه های دلخواه از جمله پاکسازی، آتش نشانی، فضای سبز(کاشت نهال و بذر، آبیاری)، پاکبانی، امور مربوط به ترافیکی اجرا میشود.  پس از تکمیل و ثبت اطلاعات درخواستی زیر و طی مراحلی برای هر کدام از شهروندان گرامی کارتی صادر خواهد شد. شهرداری سنندج پذیرای همکاری صمیمانه و داوطلبانه شما عزیزان می باشد.